Ordenen en classificeren van bedrijfsrisico’s voor de RI&E

Formulier

MS Word 81.61 kb

28-09-2020

Download deze tool
Gebruik dit formulier om de risico’s voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te ordenen en daarna te classificeren en te evalueren.

Na het inventariseren van de bedrijfsrisico’s brengt u de risico’s onder in thema’s. Per thema stelt u vast in welke klasse een risico valt. Ernstige risico’s moet u eerder aanpakken dan aanvaardbare risico’s.

Ook noteert u de datum van het constateren van een risico. Zo voorkomt u dat een kleiner risico in de praktijk nooit aangepakt wordt.Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.