Plan van aanpak RI&E

Formulier

MS Word 75.05 kb

14-09-2020

Download deze tool
Dit kant-en-klare schema hoeft u alleen maar in te vullen om tot een goed plan van aanpak te komen. Voeg dit plan van aanpak toe aan uw risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Na het in kaart brengen van de risico’s die uw onderneming loopt, moet u maatregelen treffen om deze risico’s te verkleinen of te elimineren. Die maatregelen legt u vast in een plan van aanpak voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

U brengt de verschillende risico’s in het schema onder en geeft onder andere aan wat de te treffen maatregelen zijn.

Let erop dat bij het maken van het plan van aanpak de preventiemedewerker betrokken is. Dit is een wettelijke verplichting volgens de Arbowet.Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.