Voorbeeld RI&E voor kantoren met plan van aanpak

Formulier

MS Word 63.10 kb

18-09-2020

Download deze tool
Deze ingevulde risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geeft u snel een indruk hoe de RI&E voor kantoren er uiteindelijk uit kan zien.

Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken met een bijbehorend plan van aanpak.

In de RI&E beschrijft u de arbeidsrisico’s waaraan werknemers worden blootgesteld. In het plan van aanpak staan de maatregelen die de werkgever kan nemen om de risico’s weg te nemen.

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.