Hybride werken: risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aanpassen?

25 juni 2021

Nu het einde van de coronacrisis in zicht komt, willen we onze medewerkers weer naar kantoor laten komen. Ze zullen voorlopig gedeeltelijk plaatsonafhankelijk en gedeeltelijk op kantoor werken. Dit heet 'hybride werken'. Moeten we voor hybride werken de risico- inventarisatie en - evaluatie (RI&E) aanpassen?

Veranderingen van de werkplek en werkprocessen zijn altijd aanleiding om de RI&E aan te passen. Hybride werken kan immers nieuwe arbeidsrisico's met zich meebrengen.

Met de RI&E (toolbox) brengt u die risico's in kaart, zorgt u voor het voorkomen van die risico's en neemt u maatregelen voor risico's die niet (helemaal) uit te sluiten zijn.

Arbeidsrisico's bij hybride werken

Iedere organisatie heeft zijn eigen arbeidsrisico's. De opsomming hierna geeft daarom slecht een indruk van de risico's waar u aan moet denken:

  • Op alle dagen dat medewerkers op kantoor zijn, moet u beschikken over voldoende bhv'ers.
  • Zorg dat bhv'ers steeds op de hoogte zijn van de nieuwste richtlijnen over het verlenen van eerste hulp in coronatijd, in verband met het risico op besmetting. Zorg voor beschermende hulpmiddelen.
  • Bepaalde werkzaamheden kunnen alleen veilig uitgevoerd worden, als er voldoende gekwalificeerde en/of gecertificeerde medewerkers aanwezig zijn.
  • De inrichting van het kantoor moet steeds voldoen aan de coronaregels van de overheid, dus steeds als deze wijzigen moet u alert zijn.
  • Houdt u er rekening mee dat een medewerker of een bezoeker met corona besmet kan zijn: zorg dat u hierop voorbereid bent en een actieplan klaar heeft liggen.
  • Door de afwisseling van thuiswerken en op kantoor werken, kan stress ontstaan; zeker als er geen sprake is van vaste dagen of een vast ritme. 
  • Door vaak thuis te werken, wordt minder bewogen, wat kan zorgen voor lichamelijke klachten.
  • Op kantoor zijn minder mensen aanwezig: dit kan eenzaamheid en een gebrek aan sociale cohesie met zich meebrengen.
  • Niet iedereen gaat even makkelijk met veranderende omstandigheden om: dit kan stress en ziekteverzuim veroorzaken.

Rol van de ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij ieder voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat u iedere wijziging van de RI&E en alle andere onderwerpen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden ter instemming moet voorleggen aan de ondernemingsraad.Meer informatie over de terugkeer naar kantoor na de coronacrisis vindt u in de toolbox Stap voor stap terug naar kantoor.