Is een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht?

22 juli 2019

Ik hoorde dat voor aanvang van bepaalde werkzaamheden het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) verplicht is. Klopt dit?

De Arbowetgeving bepaalt dat u een PAGO moet aanbieden. Dit is onder andere verplicht bij werknemers die voor het eerst gaan werken in een nachtdienst of met schadelijke gevaarlijke stoffen, biologische agentia, elektromagnetische en optische straling, trilling of lawaai.

Beeldschermwerk

Een groot risico is beeldschermwerk (langer dan twee uur per etmaal). Als werknemers daar voor het eerst mee in aanraking komen of klachten hebben, moet u een oogonderzoek (als vervolg van het PAGO) aanbieden. Afhankelijk van de uitkomst moet u een uitgebreider onderzoek of oogcorrectiemiddelen (zoals een computerbril) mogelijk maken.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) behoort u aandacht te besteden aan jeugdigen en aan risico’s die kunnen ontstaan door hun onvoltooide fysieke en psychologische ontwikkeling. Ze schatten risico’s soms minder goed in en missen ervaring. Blijkt uit de RI&E dat daardoor de kans op een arbeidsongeval groter is, dan is een PAGO aanbieden verplicht.

Ook heeft een werknemer soms op verzoek of bij beëindiging van werkzaamheden recht op een PAGO. Als hierbij schadelijke gevolgen zijn vastgesteld, moet u collega’s die op dezelfde wijze zijn blootgesteld ook zo’n onderzoek aanbieden.