Is onze organisatie aansprakelijk voor de veiligheid van de fitnessruimte voor werknemers?

2 juli 2020

Onze organisatie heeft een fitnessruimte waar werknemers mogen sporten. Er staat ‘gebruik op eigen risico’, maar klopt die tekst eigenlijk wel?

U twijfelt of een tekst met ‘gebruik op eigen risico’ voor de fitnessruimte voldoende is om geen aansprakelijkheid meer te hebben. U geeft aan dat de fitnessruimte zich in het pand van de organisatie bevindt. Zo’n fitnessruimte valt volgens de wetgever onder de categorie ‘werkplek’. U bent daarom aansprakelijk voor de veiligheid in de fitnessruimte, net zoals u die verantwoording heeft op de werkvloer. Een bordje met ‘gebruik op eigen risico’ verandert daar niets aan.

Uw organisatie is aansprakelijk

Het helpt alleen om de gebruikers erop te wijzen om voorzichtig ‘te werk’ te gaan. Het toewijzen van de aansprakelijkheid is niet zo zwart-wit dat u automatisch verantwoordelijk bent voor een opgelopen blessure in de fitnessruimte. Natuurlijk moet u de toestellen wel onderhouden!

Als de werknemer instructies negeert of roekeloos is, is hij zelf aansprakelijk. Ook kan de producent of importeur van het fitnesstoestel aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld als de blessure ontstaat door een productiefout in het toestel.

In alle andere gevallen is het uw zorgplicht en is uw organisatie aansprakelijk. U bent namelijk degene die met die fitnessruimte de werknemer heeft verleid om te fitnessen. Dit is iets dat meestal alleen maar voordelen oplevert: het is tenslotte over het algemeen positief om werknemers aan te moedigen om te sporten, zodat ze gezond blijven.