Moeten we de RI&E aanpassen bij gedeeltelijk thuiswerken?

10 mei 2021

Onze medewerkers blijven na de coronacrisis allemaal 50% van hun arbeidstijd thuiswerken. Moeten wij hier nu nog een keer de RI&E op aanpassen?

Als het goed is, heeft u thuiswerken al opgenomen in de RI&E. Door de coronacrisis en het advies van de overheid om vooral en zo veel mogelijk thuis te werken, moesten organisaties al een aanpassing in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (toolbox) doen. Dat kon door middel van een ‘corona-aanvulling’.

Gaat uw organisatie straks als er geen sprake meer is van een coronacrisis en de wereld terugkeert naar normaal, structureel thuiswerken mogelijk maken, dan is dit een verandering van de arbeidsomstandigheden en een moment waarop u de RI&E moet aanpassen.

Flexplek

Aanpassingen aan het pand, de werkplek en werkprocessen zijn altijd aanleiding om de RI&E aan te passen. Thuiswerk is een van de vormen van plaatsonafhankelijk werken. Voor de arbeidsomstandigheden daarbij geldt een apart kader, deels soepeler dan het gebruikelijke.

De eisen hiervoor staan in hoofdstuk 1, afdeling 10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarbij gaat het onder meer om regels voor beeldschermwerkplekken.

Voor de RI&E inventariseert u welke risico’s spelen bij thuiswerken (toolbox), denk aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA), fysieke belasting (langdurig zitten, verkeerd zitten) en beeldschermwerk (RSI/KANS). Zaken die u moet regelen voor thuiswerkers zijn onder andere:

  • ergonomische hulpmiddelen voor een goede thuiswerkplek en instructie over het gebruik;.
  • voorlichting geven over werkplekinrichting en een goede werkhouding;
  • afspraken over werktijden en beschikbaarheid.

Van 21 tot en met 25 juni 2021 organiseert Steunpunt RI&E de Week van de RI&E. Daarin is ook aandacht voor structureel thuiswerken.

De verwachting is dat dit niet de laatste virusuitbraak is en corona en thuiswerken horen in een toekomstbestendige RI&E en plan van aanpak.