Moeten we voor onze vrijwilligers ook een RI&E maken?

10 september 2020

Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van onze organisatie. Moeten we voor de vrijwilligers ook een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken?

De Arbowet is beperkt van toepassing op vrijwilligers. Die regels die wel van toepassing zijn staan vermeld in artikel 9.5a Arbeidsomstandighedenwet. Hier staan ook de afspraken die gelden voor het maken van een RI&E voor vrijwilligers.

Organisatie met alleen vrijwilligers

U bent alleen verplicht een RI&E te maken, als binnen uw organisatie gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia. Alleen voor die onderdelen bent u verplicht een RI&E te maken.

Organisatie met werknemers en vrijwilligers

U moet een RI&E maken voor de werknemers. Alleen als gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia moet u de vrijwilligers daarin ook opnemen.

Toetsing

U hoeft uw RI&E niet te laten toetsen als 40 uur of minder arbeid tegen loon wordt verricht in uw organisatie. De arbeid die vrijwilligers verrichten telt dus niet mee bij het bepalen van de toetsingsverplichting.Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.