Voldoet een werkgever met een coronaprotocol aan zijn zorgplicht?

10 september 2020

We hebben een coronaprotocol waarin uitgebreid beschreven staat welke maatregelen we hebben genomen om onze medewerkers te beschermen tegen besmetting met COVID-19. Hebben we hiermee voldoende aan onze zorgplicht als werkgever voldaan?

Werkgevers moeten alle risico's op de werkvloer in kaart brengen en passende maatregelen nemen, zodat werknemers veilig kunnen werken. Schendt een werkgever deze zogenoemde zorgplicht, dan kunnen werknemers hem aansprakelijk stellen als ze tijdens het werk schade oplopen.

Een coronaprotocol is niet voldoende

In de wet staat dat de werkgever risico's in kaart moet brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Zonder RI&E heeft de werkgever niet aan zijn zorgplicht voldaan en kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

Organisaties zijn dus verplicht de coronamaatregelen op te nemen in hun RI&E: een coronaprotocol is niet voldoende.

Toch handig

Maar, een coronaprotocol (tool) is wel handig om te hebben. Er staat duidelijk in wat u verwacht van uw medewerkers en de externe bedrijven waar u mee samenwerkt. Het coronaprotocol is dan ook een goede aanvulling op uw personeelshandboek.Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.