Wanneer moeten we de RI&E actualiseren en opnieuw laten toetsen?

15 september 2020

Het was even flink wat werk, maar onze organisatie heeft een getoetste, goedgekeurde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Natuurlijk is een RI&E geen statisch document. Wanneer moeten we de RI&E actualiseren en opnieuw laten toetsen?

Volgens de wet moet de risico-inventarisatie en -evaluatie worden aangepast 'zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven'.

Dat betekent dat het actualiseren vrijwel continu plaatsvindt. U moet uw organisatie dus zo inrichten dat nieuwe risico's snel geïdentificeerd worden.

Uiteraard zult u niet bij ieder wissewasje uw RI&E opnieuw laten toetsen (infographic): dat zou veel te kostbaar zijn.

Het is verstandig om bij grote wijzigingen de RI&E opnieuw te laten toetsen.

Verder houdt u alle kleine wijzigingen bij in een overzicht. Zodra u signaleert dat al die kleine wijzigingen samen toch een grote wijziging inhouden, moet u de RI&E ook opnieuw laten toetsen. Uw preventiemedewerker en uw gecertificeerde arbodienst of deskundige kan u adviseren over de noodzaak van een hertoetsing.Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.