Wat zijn restrisico’s en hoe moet ik die opnemen in de RI&E?

2 juli 2020

Onze preventiemedewerker en een bhv’er spraken me pas aan over restrisico’s. Wat zijn dit voor risico’s en hoe moet ik die opnemen in de RI&E?

De Arbowet verplicht u om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin neemt u alle risico’s op die werknemers op de werkvloer lopen. In het bijbehorende plan van aanpak beschrijft u welke maatregelen u wanneer wilt invoeren om de risico’s tegen te gaan. Restrisico’s kunt u nu juist níet opnemen in de RI&E. Er blijven namelijk altijd risico’s over die u met de RI&E niet kunt ondervangen. Dit zijn de restrisico’s.

Gevolgen van calamiteiten

Meestal gaat het dan om gevolgen van calamiteiten, zoals een brand of een risico van buiten, zoals een hijskraan die op uw bedrijfspand valt. Dit kan ook leiden tot letsel bij uw werknemers. Deze restrisico’s horen tot het domein van de bhv. Bhv’ers moeten weten wat restrisico's zijn. Het zijn tenslotte de bhv’ers die bij calamiteiten in actie komen en de gevolgen ervan proberen te beperken.

Er zijn globaal gezien twee soorten restrisico’s: de algemene die in elke organisatie kunnen voorkomen – zoals brand of een gaslek – en specifieke restrisico’s. Die hangen samen met het werk in uw organisatie én met de omgeving. Als de werknemers in het bedrijf naast uw pand bijvoorbeeld met chemische stoffen werken, kan dat ook voor uw organisatie gevaarlijk zijn. Deze zaken moet u opnemen in het bhv-plan. Op onze website vindt u een voorbeeld van zo’n bhv-plan.