Welke rol heeft de preventiemedewerker bij de RI&E?

14 februari 2020

We hebben in onze organisatie de wettelijk verplichte preventiemedewerker aangesteld. Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het opstellen en handhaven van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

 De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie;
  • het adviseren aan en nauw samenwerken met de arbodeskundigen (die de RI&E toetsen), de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging over de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;
  • als er geen or of pvt is dan moet de preventiemedewerker adviseren aan en samenwerken met de belanghebbende medewerkers
  • het uitvoeren van of medewerken aan een goed arbeidsomstandighedenbeleid. 

De preventiemedewerker speelt dus een belangrijke rol bij de RI&E en de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie. Iedere werkgever moet een preventiemedewerker hebben. Bij een personeelsbestand tot en met 25 werknemers (hierbij tellen ook uitzendkrachten en stagiairs mee) mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.