Welke rol heeft de preventiemedewerker bij de RI&E?

14 februari 2020

We hebben in onze organisatie de wettelijk verplichte preventiemedewerker aangesteld. Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het opstellen en handhaven van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

De preventiemedewerker heeft een aantal wettelijk verplichte taken. Eén daarvan is het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Rol van de preventiemedewerker bij de RI&E

De preventiemedewerker moet ervoor zorgen dat de RI&E compleet en actueel is én uitgevoerd wordt. Dat hoeft hij niet zelf te doen. Hij heeft veelal een coördinerende rol.

De RI&E wordt opgesteld in samenspraak met de werkgever, medezeggenschap (OR, pvt of belanghebbende werknemers), de arbodienst en kerndeskundigen, zoals de bedrijfsarts, de hoger veiligheidskundige, een arbeidshygiënist of een arbeid- en organisatiedeskundige.Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.

Meer informatie over de preventiemedewerker vindt u in de toolbox Zo maakt u werk van de preventiemedewerker.