Welke rol spelen de bedrijfsarts en de arbodienst bij de RI&E?

14 februari 2020

In onze organisatie zijn we een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan het maken. Welke rol heeft de bedrijfsarts hierbij? En de arbodienst?

De arbodienst
In de wet staat dat u in de meeste gevallen uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst of een kerndeskundige moet laten toetsen. De arbodienst kijkt bij uw organisatie of alle risico’s op uw lijst staan, de situatie goed is weergegeven en of de nieuwste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Een arbodeskundige adviseert u bij het maken van een plan van aanpak. Als uw RI&E niet getoetst hoeft te worden, heeft de arbodienst alleen recht op inzage.

De bedrijfsarts
De bedrijfsarts heeft recht op inzage in de RI&E.Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.