Wie voert de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit?

15 september 2020

Onze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is opgesteld, getoetst en we hebben instemming van de ondernemingsraad (OR). We kunnen dus aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit de RI&E. Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?

De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hij mag de feitelijke uitvoering uiteraard delegeren aan één of meer van zijn medewerkers of een externe partij.

In de praktijk zal de preventiemedewerker (die verplicht aangesteld moet worden bij organisaties met meer dan 25 medewerkers) een belangrijke taak hebben bij de uitvoering. Dit is immers de medewerker die bij de totstandkoming van de RI&E betrokken is geweest en die zicht heeft op de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.