Wie voert de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit?

15 september 2020

Onze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is opgesteld, getoetst en we hebben instemming van de ondernemingsraad (OR). We kunnen dus aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit de RI&E. Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?

De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hij mag de feitelijke uitvoering uiteraard delegeren aan één of meer van

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.