RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (toolbox) is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Dit document is wettelijk verplicht. Elke werkgever móet een RI&E opstellen. Hier zijn talloze hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld de vele branche-RI&E’s.

Is uw RI&E klaar, dan moet u deze door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst laten toetsen. Daarna moet u ervoor zorgen dat de RI&E up-to-date blijft. Als de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) uw organisatie controleert, zal de inspecteur dan ook zeker naar uw RI&E vragen. Ontbreekt de RI&E of is er geen recente RI&E, dan krijgt u wel de tijd om het euvel te herstellen, maar een goede indruk op de Nederlandse Arbeidsinspectie maakt u dan niet

Nieuws

Veelgestelde vragen van arboprofessionals over Covid-19

21-09-2023

Hoewel de coronapandemie voorbij is, hebben werkgevers en arboprofessionals nog wel vragen over de risico’s van besmetting in de komende win...

Veiligheid op werkvloer mkb-bedrijven in het geding

14-09-2023

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor aanhoudende personeelstekorten. Dat wordt vooral gevoeld op de werkvloeren van mkb-bedrijven. Daar o...

Doorwerken ná AOW-leeftijd moet bespreekbaar worden

08-09-2023

Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is voor veel werknemers hét moment om met pensioen te gaan. Toch zijn er veel werknemers die gr...

Voorkom beroepsziekte met preventie en de RI&E

23-08-2023

De werkgever heeft twee belangrijke instrumenten om beroepsziekten tegen te gaan. De risico-inventarisatie & -evaluatie en het bijbehorende...