RSI-klachten niet altijd door werk

16 oktober 2015 | Door redactie

Bij beeldschermwerk bestaat altijd het risico dat een werknemer RSI-klachten krijgt. Als dat komt door de omstandigheden op het werk, kan een werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen. Toch is dat soms lastig; werknemers zitten privé namelijk ook heel wat uurtjes achter een beeldscherm.

In een rechtszaak ging het om een werknemer wiens werk voornamelijk bestond uit beeldschermwerk (tool), maar dit werd deels afgewisseld met uitzoekwerk. Hij had een goed verstelbaar bureau en dito stoel, maar meldde zich ziek vanwege pijn aan zijn rechterhand, -arm en -schouder. Na behandeling, aanpassing van de werkplek (tool) en een begeleidingstraject kon de werknemer weer volledig aan het werk. Een jaar later viel hij weer uit en belandde hij in een revalidatieprogramma. Door sluiting van de vestiging waar de werknemer werkte, werd het contract met hem beëindigd. Later besloot hij om zijn werkgever aansprakelijk te stellen voor de schade door RSI.

Besluit beeldschermwerk beperkt nageleefd

Bij de rechtbank draaide het vooral om de vraag of de schade was ontstaan door de uitvoering van zijn werkzaamheden. Volgens de kantonrechter leek het erop dat het besluit beeldschermwerk (onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbesluit) in beperkte mate was overtreden, maar daarmee was niet duidelijk in welke mate de werknemer  in zijn vrije tijd van de computer gebruik maakte.

Werk niet de oorzaak van RSI-klachten

Omdat niet onomstotelijk vaststond dat de klachten door het werk waren veroorzaakt, lag de bewijslast bij de werknemer. Er moest een deskundige aan te pas komen. Maar ook die kon niet concluderen dat de klachten door het werk waren veroorzaakt; er kon een andere oorzaak zijn. De vordering van de werknemer werd daarom afgewezen.