Wie draait op voor RSI-klachten?

7 oktober 2015 | Door redactie

Door veel met computers te werken, ontstaat een grotere kans op RSI-klachten. Als bepaalde klachten door het werk zijn ontstaan, kan een werknemer zijn werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Maar bij RSI ligt het iets lastiger, want thuis wordt er ook nog een hoop met de computer gewerkt.

In een rechtszaak ging het om een werknemer wiens werk voornamelijk bestond uit beeldschermwerk (tool), maar dit werd deels  afgewisseld met uitzoekwerk. Hij had een goed verstelbaar bureau en dito stoel, maar meldde zich ziek vanwege pijn aan zijn rechterhand, -arm en -schouder. Na behandeling, aanpassing van de werkplek (tool) en een begeleidingstraject kon de werknemer weer volledig aan het werk. Een jaar later viel hij weer uit en belandde hij in een revalidatieprogramma. Door sluiting van de vestiging waar de werknemer werkte, werd het contract met hem beëindigd. Later besloot hij om zijn werkgever aansprakelijk te stellen voor de schade door RSI.

Overtreding van besluit beeldschermwerk

Bij de rechtbank draaide het vooral om de vraag of de schade was  ontstaan door de uitvoering van zijn werkzaamheden. Volgens de kantonrechter leek het erop dat het besluit beeldschermwerk (onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbesluit) in beperkte mate was overtreden, maar daarmee was niet duidelijk in welke mate de werknemer  in zijn vrije tijd computerde.

Werkgever niet aansprakelijk voor RSI-klachten

Er kon dus niet van uit worden gegaan dat de klachten door het werk kwamen, waardoor de bewijslast bij de werknemer lag. Er moest een deskundige aan te pas komen. Maar die kon niet concluderen dat de klachten door het werk waren veroorzaakt; er kon een andere oorzaak zijn. De vordering van de werknemer werd afgewezen.