Tools bij uw vakblad Logo-Salaris-Rendement

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle online tools, thema's en artikelen die bij uw vakblad aansluiten. Door op de link van de uitgave te klikken, gaat u als abonnee direct naar uw digitale vakblad.

 

Salaris Rendement 3-2021

icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-nieuws-square Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021 (nieuws)
icon-nieuws-square Iets hoger minimumloon per uur vanaf 1 januari 2021 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-infographic-square Gezond thuiswerken (infographic)
icon-stappenplan-square Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen (stappenplan)
icon-artikel-square Webmodule voor zzp'ers (verdiepingsartikel)
icon-rekentool-square Transitievergoeding berekenen (rekentool)

 

Salaris Rendement 2-2021

icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-nieuws-square Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021 (nieuws)
icon-nieuws-square Iets hoger minimumloon per uur vanaf 1 januari 2021 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-checklist-square Vergaderagenda opstellen (checklist)
icon-analyse-square Marktanalyse videobellen (vergelijking)
icon-formulieren-square Model jaaropgaaf (formulier)
icon-analyse-square Marktanalyse rittenregistratiesystemen (vergelijking)
icon-rekentool-square Bijtelling auto van de zaak berekenen (rekentool)
icon-formulieren-square Model loonstaat (formulier)
icon-tabel-square Vergoedingsbedragen voor buitenlandse dienstreizen 2021 (tabellen)

 

Salaris Rendement 1-2021

icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-nieuws-square Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021 (nieuws)
icon-nieuws-square Iets hoger minimumloon per uur vanaf 1 januari 2021 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-toolbox-square Correct werken met stagiairs in 7 stappen (toolbox)
icon-infographic-square Arbovoorzieningen (infographic)

 

Salaris Rendement 13-2020

icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-nieuws-square Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook minimumloon per uur stijgt per 1 juli 2020 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-formulieren-square Model jaaropgaaf (formulier)
icon-checklist-square Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie (checklist)
icon-overeenkomst-square Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden (overeenkomst)
icon-analyse-square Marktanalyse videobellen (vergelijking)
icon-rekentool-square Transitievergoeding berekenen (rekentool)
icon-video-square Geeft u al een thuiswerkvergoeding? (video)
icon-overeenkomst-square Voorbeeld thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Tijdelijke thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)
icon-toolbox-square Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden (toolbox)
icon-overeenkomst-square BBL-arbeidsovereenkomst (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Personeelslening overeenkomst (overeenkomst)

 

Salaris Rendement 12-2020

icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-nieuws-square Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook minimumloon per uur stijgt per 1 juli 2020 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-nieuws-square Loonbelastingtabellen 2020 beschikbaar via rekenhulp (nieuws)
icon-overeenkomst-square Pensioenontslagbeding (overeenkomst)
icon-toolbox-square Correct werken met stagiairs in 7 stappen (toolbox)
icon-checklist-square Tips bij het onderbouwen van een vaste kostenvergoeding (checklist)
icon-rekentool-square Bijtelling fiets van de zaak berekenen (rekentool)
icon-analyse-square Marktanalyse leasefietsen (vergelijking)

 

Salaris Rendement 11-2020

icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-nieuws-square Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook minimumloon per uur stijgt per 1 juli 2020 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-analyse-square Marktanalyse salarissoftware 2020-2021 (vergelijking)
icon-rekentool-square Loonkostenvoordeel berekenen (rekentool)
icon-checklist-square Kostenvergoedingen en thuiswerken (checklist)

 

Salaris Rendement 10-2020

icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-nieuws-square Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook minimumloon per uur stijgt per 1 juli 2020 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-beslisbomen-square Cao (thema)
icon-rekentool-square Bijtelling auto van de zaak berekenen (rekentool)
icon-beslisbomen-square Loonbeslag (thema)
icon-checklist-square Identiteit nieuwe werknemer vaststellen (checklist)
icon-overeenkomst-square Thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)
icon-analyse-square Marktanalyse eigenrisicodragerschap Ziektewet (vergelijking)
icon-analyse-square Marktanalyse eigenrisicodragerschap WGA (vergelijking)
icon-beslisbomen-square Corona-advies (thema)
icon-reglementen-square Cafetariareglement - algemeen (reglement)

 

Salaris Rendement 9-2020

icon-checklist-square Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren (checklist)
icon-rekentool-square Transitievergoeding berekenen (rekentool)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-nieuws-square Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook mimimumloon per uur stijgt per 1 juli 2020 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-checklist-square Tips bij hitte en hittestress (checklist)
icon-checklist-square Overzicht gerichte vrijstellingen (checklist)
icon-analyse-square Marktanalyse MKB verzuim-ontzorgverzekering (vergelijking)

 

Salaris Rendement 8-2020

icon-analyse-square Marktanalyse pauzesoftware (vergelijking)
icon-overeenkomst-square Thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)
icon-checklist-square Eenzijdig wijzigen van een arbeidsovereenkomst (checklist)
icon-rekentool-square LIV en jeugd-LIV berekenen (rekentool)
icon-artikel-square De loonkostenvoordelen: voorwaarden en bedragen (verdiepingsartikel)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-nieuws-square Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook mimimumloon per uur stijgt per 1 juli 2020 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)

 

Salaris Rendement 7-2020

icon-beslisbomen-square RSI/KANS (thema)
icon-rekentool-square Vrije ruimte berekenen en toetsen (rekentool)
icon-analyse-square Marktanalyse rittenregistratiesystemen (vergelijking)
icon-stappenplan-square Berekening LIV en LKV controleren (stappenplan)
icon-maatwerkbrief-square Verzoek tot bijzonder uitstel van betaling belastingen (maatwerkbrief)
icon-nieuws-square Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook minimumloon per uur stijgt pet 1 juli 2020 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)

 

Salaris Rendement 6-2020

icon-reglementen-square Reglement thuiswerken (reglement)
icon-beslisbomen-square Pensioenakkoord (thema)
icon-formulieren-square Vakantie- en verlofplanning 2020 (formulier)
icon-checklist-square Loon doorbetalen bij ziekte (checklist)
icon-maatwerkbrief-square Verzoek tot bijzonder uitstel van betaling belastingen (maatwerkbrief)
icon-artikel-square Voor welke werknemers krijgt u loonkostensubsidie? (verdiepingsartikel)
icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)
icon-nieuws-square Wettelijk minimumloon voor 2020 1,1% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook minimumloon per uur stijgt per 1 januari 2020 (nieuws)
icon-formulieren-square Model jaaropgaaf (formulier)
icon-formulieren-square Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (formulier)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)

 

Salaris Rendement 5-2020

icon-rekentool-square Vakantiedagen en jaarurensysteem (rekentool)
icon-checklist-square Alles wat u moet regelen vanwege corona (checklist)
icon-checklist-square Loon doorbetalen bij ziekte (checklist)
icon-artikel-square De praktijk van inlenersaansprakelijkheid voor uw onderneming (verdiepingsartikel)
icon-nieuws-square Wettelijk minimumloon voor 2020 1,1% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook minimumloon per uur stijgt per 1 januari 2020 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)

 

Salaris Rendement 4-2020

icon-beslisbomen-square Corona-advies (thema)
icon-beslisbomen-square Werkkostenregeling (WKR) (thema)
icon-stappenplan-square Omgaan met beslag op het loon (stappenplan)
icon-rekentool-square Vakantiedagen en jaarurensysteem (rekentool)
icon-toolbox-square Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk (toolbox)
icon-rekentool-square Rittenadministratie personenauto's (rekentool)
icon-rekentool-square Bijtelling auto van de zaak berekenen (rekentool)
icon-vragen-en-antwoorden-square Gelden er aparte arbeidstijden voor jongeren? (vraag & antwoord)
icon-beslisbomen-square Loonkostensubsidie (thema)
icon-nieuws-square Wettelijk minimumloon voor 2020 1,1% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook mimimumloon per uur stijgt per 1 januari 2020 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2019 met register (reglement)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)

 

Salaris Rendement 3-2020

icon-rekentool-square Bijtelling fiets van de zaak berekenen (rekentool)
icon-artikel-square Het UBO-register in de praktijk (verdiepingsartikel)
icon-checklist-square Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling (checklist)
icon-nieuws-square Derde editie Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 staat online (nieuws)
icon-infographic-square Aangiftetijdvakken loonheffingen 2020 (infographic)
icon-formulieren-square Vakantie- en verlofplanning 2020 (formulier)
icon-nieuws-square Wettelijk minimumloon voor 2020 1,1% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook minimumloon stijgt per 1 januari 2020 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2019 met register (reglement)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)

 

Salaris Rendement 2-2020

icon-formulieren-square Model jaaropgaaf (formulier)
icon-formulieren-square Model loonstaat (formulier)
icon-nieuws-square Codes voor de loonaangifte van 2020 gepubliceerd (nieuws)
icon-checklist-square Bewijs rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak (checklist)
icon-rekentool-square Bijtelling auto van de zaak berekenen (rekentool)
icon-nieuws-square Wettelijk minimumloon voor 2020 1,1% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook minimumloon per uur stijgt per 1 januari 2020 (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2019 met register (reglement)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)

 

Salaris Rendement 1-2020

icon-nieuws-square Loonbelastingtabellen 2020 beschikbaar via rekenhulp (nieuws)
icon-nieuws-square Wettelijk minimumloon voor 2020 1,1% hoger (nieuws)
icon-nieuws-square Ook minimumloon per uur stijgt per 1 januari 2020 (nieuws)
icon-infographic-square Elektrische auto van de zaak in de toekomst (infographic)
icon-overeenkomst-square Volmacht inhoudingen WAS (overeenkomst)
icon-toolbox-square De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen (toolbox)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2019 met register (reglement)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)

 

Salaris Rendement 13-2019

icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2019 met register (reglement)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-beslisbomen-square Minimumloon (thema)
icon-nieuws-square Vanaf 2022 STAP-budget voor iedere werknemer (nieuws)
icon-maatwerkbrief-square Werknemer wijzen op het proeftijdbeding (maatwerkbrief)
icon-checklist-square Bewaarplicht en bewaartermijn fiscale en bedrijfsgegevens (checklist)
icon-checklist-square Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens (checklist)
icon-checklist-square Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie (checklist)
icon-formulieren-square Model jaaropgaaf (formulier)
icon-analyse-square Marktanalyse bedrijfsrecherche inschakelen (vergelijking)

 

Salaris Rendement 12-2019

icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2019 met register (reglement)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-beslisbomen-square Minimumloon (thema)
icon-nieuws-square De fiscale regels als Sinterklaas op de zaak komt (nieuws)
icon-checklist-square Zorg bij verzuimregistratie voor een goede beveiliging (checklist)
icon-formulieren-square Beleid rond oudere werknemers bepalen (formulier)
icon-nieuws-square Vrije vergoedingen bij buitenlandse dienstreis aangepast (nieuws)
icon-analyse-square Marktanalyse salarissoftware 2019-2020 (vergelijking)
icon-nieuws-square Doelgroepregister raadplegen in een notendop (nieuws)

 

Salaris Rendement 11-2019

icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2019 met register (reglement)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-beslisbomen-square Minimumloon (thema)
icon-overeenkomst-square Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (overeenkomst)
icon-analyse-square Marktanalyse salarissoftware 2019-2020 (vergelijking)
icon-overeenkomst-square Geheimhoudingsbeding (overeenkomst)
icon-stappenplan-square Harmonisatieprocessen arbeidsvoorwaarden (stappenplan)

 

Salaris Rendement 10-2019

icon-rekentool-square Tijdregistratie werknemer (rekentool)
icon-checklist-square Voldoen aan de meldplicht datalekken (checklist)
icon-reglementen-square Vakantiereglement (reglement)
icon-checklist-square Eindafrekening maken bij uitdiensttreding werknemer (checklist)
icon-formulieren-square Gegevens vastleggen voor loonheffingen (formulier)
icon-rekentool-square Bijtelling auto van de zaak berekenen (rekentool)
icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)
icon-rekentool-square Box 3-heffing berekenen (rekentool)
icon-rekentool-square Eenmanszaak of bv? (rekentool)
icon-rekentool-square Bruto-nettoberekening salaris (rekentool)

 

Salaris Rendement 9-2019

icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2019 met register (reglement)
icon-analyse-square Dekkingsgraad (vergelijking)
icon-analyse-square Loonindexcijfers (vergelijking)
icon-checklist-square Eindafrekening maken bij uitdiensttreding werknemer (checklist)
icon-beslisbomen-square Minimumloon (thema)
icon-infographic-square Aangiftetijdvakken loonheffingen 2019 (infographic)
icon-stappenplan-square Een opleidingsbeleidsplan opstellen (stappenplan)
icon-analyse-square Marktanalyse tanpassen (vergelijking)
icon-stappenplan-square Berekening LIV en LKV controleren (stappenplan)

 

Wij zijn continu bezig met het actualiseren van de informatie op Rendement Online, zodat u altijd de meest recente vakinformatie tot uw beschikking heeft. Dit kan er wel voor zorgen dat informatie uit oudere vakbladen intussen verwijderd of vervangen is. Via de zoekbalk rechtsboven kunt u zoeken in het actuele aanbod op Rendement Online.