30%-regeling

Werkgevers mogen aan een werknemer uit het buitenland een onbelaste vaste kostenvergoeding geven als tegemoetkoming in de extra kosten voor het verblijf in Nederland. Om onder deze 30%-regeling te vallen, moet de expat wel een specifieke deskundigheid hebben die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is. Ook moet de Belastingdienst de toepassing van de 30%-regeling via een beschikking toestaan. In dat geval mag de werkgever 30% van het loon inclusief de vergoeding zonder verder bewijs onbelast aan de werknemer uitkeren. Sinds 1 januari 2019 is de looptijd van de regeling verkort van acht naar vijf jaar. Voor bestaande beschikkingen geldt overgangsrecht.

 

Tools

Vraag en antwoord

Zijn huisvestingskosten voor buitenlandse werknemers belast loon?
Als uw organisatie tijdelijk buitenlandse werknemers op de werkvloer heeft rondlopen, maken zij vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland. Huisvestingskosten vallen daaronder, maar bijvoorbeeld ook de reiskosten voor familiebezoek in hun land van herkomst of het aanvragen of omzetten... Lees het hele antwoord