Fietsregeling

Veel organisaties bieden aan hun werknemers fiscaalvriendelijk een fiets aan. Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen waren er strikte regels voor de onbelaste vergoeding of verstrekking van de fiets. De werknemer mocht maar eens in de drie jaar een fiets krijgen, die mocht niet duurder zijn dan € 749 en de werknemer moest de fiets meer op meer dan de helft van zijn werkdagen voor woon-werkverkeer gebruiken. Daarnaast mocht u nog € 82 per jaar aan accessoires voor de fiets voor uw rekening nemen plus de kosten van een fietsverzekering.

Vrijstelling fietsregeling is onder WKR verleden tijd

De strenge en complexe regels van de fietsregeling zijn onder de werkkostenregeling vervallen. Daarmee vervalt de vrijstelling voor de fietsregeling ook. De werkgever moet de waarde van een fiets die hij aan zijn werknemer vergoedt of verstrekt tot het loon van de werknemer rekenen of onderbrengen in zijn vrije ruimte.
Bij terbeschikkingstelling van een fiets (uw organisatie blijft eigenaar van de fiets en de werknemer moet de fiets bij uitdiensttreding ook weer inleveren) zijn alleen de zakelijke kilometers met de fiets onbelast.