Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst publiceert ieder jaar het Handboek Loonheffingen. Als er in de loop van het jaar veel veranderingen zijn, verschijnt er tussentijds nog wel eens een nieuwe versie. In het Handboek Loonheffingen vindt u de informatie over de loonheffingen in het betreffende kalenderjaar: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Het Handboek gaat ook in op de administratieve verplichtingen die de werkgever heeft. De Belastingdienst biedt het Handboek Loonheffingen sinds 2011 alleen nog maar digitaal aan. En sinds 2012 heeft dit digitale naslagwerk geen alfabetisch trefwoordenregister meer. Digitale gebruikers van het Handboek kunnen via de toetscombinatie [Ctrl] + [f] naar deze steekwoorden zoeken. Voor gebruikers die het Handboek liever op papier raadplegen, stelt Rendement het register alsnog samen.

 

Tools

Vraag en antwoord

Mogen we de inschrijving in een beroepsregister onbelast laten?
In veel organisaties is het gebruikelijk om zo veel mogelijk werknemers aan te melden bij een beroepsregister, zoals voor salarisprofessionals het NIRPA-register. Zo’n inschrijving geeft zekerheid over de kennis en het niveau van werknemers. Gerichte vrijstelling Volgens het Handboek... Lees het hele antwoord