Payrolling

Bij payrolling besteedt een werkgever de juridische en administratieve verantwoordelijkheid van zijn werkgeverschap uit aan een externe organisatie. De werknemer komt in dienst van deze payrollorganisatie die de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen voor de werknemer regelt. De betreffende werknemer kan dan geen beroep doen op de afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de betreffende bedrijfstak.