Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Voor ondernemingen zijn bekende subsidies de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, de voordelen voor arbeidsgehandicapten en de gesubsidieerde mobiliteitsscan. In ons land zijn er nogal wat mogelijkheden om voor een bepaald project één of meer subsidies te krijgen. Er zijn wel altijd de nodige voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen om de subsidie te kunnen innen.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Wel of niet BTW verschuldigd over subsidie?

Aangifte BTW Publicatiedatum 08-11-2019

Op de vraag of u over een ontvangen subsidie BTW verschuldigd bent, is niet eenvoudig een antwoord te geven. Een gevoel dat iedereen heeft, zegt dat een subsidie niet...

Voor welke werknemers krijgt u loonkostensubsidie?

Bedrijfsarts Publicatiedatum 20-03-2019

Werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, hoeven uw organisatie geen extra geld te kosten als u ze in dienst neemt. U kunt voor deze werknemers...

Gevolgen van het verruimen van de sportvrijstelling voor...

Aangifte BTW Publicatiedatum 31-07-2019

Is uw organisatie actief in de sport, dan kunnen de wijzigingen in de BTW u niet zijn ontgaan. Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling verruimd. Dit heeft grote...

Infographics

Voorwaarden STAP-budget

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 18-11-2019

Het kabinet regelt dat werkenden en niet-werkenden subsidie kunnen aanvragen voor scholingskosten. Dit is het STAP-budget. Om voor de subsidie in aanmerking te komen,...

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 14-08-2019

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen. Het financieel...

Fiscale innovatieregelingen

Innovatie Publicatiedatum 09-09-2019

Innovatie is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid probeert innovatie te stimuleren met verschillende fiscale regelingen. Welke regelingen zijn er...

Vraag en antwoord

Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?
Organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te melden aan de Omgevingsdienst. Dit komt voort uit de Wet milieubeheer. In 2020 moeten organisaties de besparingsmaatregelen geïmplementeerd hebben.... Lees het hele antwoord