Thema's gerelateerd aan het vakgebied Salarisadministratie

Hieronder vindt u alle 43 thema's gerelateerd aan het vakgebied Salarisadministratie

 • 30%-regeling

  De voorwaarden van de 30%-regeling

  Werkgevers mogen aan een werknemer uit het buitenland een onbelaste kostenvergoeding geven als tegemoetkoming voor de extra kosten die hij...

 • Afdrachtvermindering S&O

  S&O-verklaring

  Alle werkzaamheden binnen een onderneming die gericht zijn op technisch, wetenschappelijk onderzoek, kunnen vallen onder de term S&O-werkzaamheden. Een...

 • Beloningssysteem

  Staat er in de cao – die op uw onderneming van toepassing is – welk beloningssysteem of functiewaarderingssysteem van toepassing is? Als dit zo is heeft de ondernemingsraad...

 • Bijzondere beloning

  Veel verschillende bijzondere beloningen

  Bijzondere beloningen zijn er in vele vormen en maten: eindejaaruitkering, eenmalige bonus, vakantiebijslag, overwerk, provisie, tantième,...

 • Crisisheffing

  Om gedurende de crisis wat extra inkomsten te genereren, heeft de regering per 2013 de pseudo-eindheffing hoge lonen in het leven geroepen. Deze crisisheffing betaalt uw onderneming in...

 • Eigenrisicodragerschap

  Door het eigenrisicodragerschap hoeft een werkgever minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen. Wordt een organisatie eigenrisicodrager voor de WGA, dan...

 • Eindheffing

  Normaal gesproken houdt de werkgever op het loon van de werknemers loonbelasting/premie volksverzekeringen in, die hij vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst. Over bepaalde vormen...

 • Fietsregeling

  Veel organisaties bieden aan hun werknemers fiscaalvriendelijk een fiets aan. Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen waren er strikte regels voor de onbelaste vergoeding...

 • Gerichte vrijstelling

  Binnen de werkkostenregeling bestaat voor een aantal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen een gerichte vrijstelling. Als de werkgever aan de volgende voorwaarden voldoet,...

 • Heffingskorting

  De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting (IB). Wie een dienstbetrekking heeft, heeft in zijn hoedanigheid van werknemer recht op enkele kortingen. Met deze belastingkortingen...

 • Intermediaire kosten

  Vergoedingen voor intermediaire kosten zijn vergoedingen voor bedragen die de werknemer meestal in  opdracht van de werkgever en voor diens rekening voorschiet. Deze vergoedingen...

 • Jeugd-LIV

  Compensatie per 1 januari 2018

  Per 1 juli 2017 is het percentage van het volledige minimumloon waar werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar recht op hebben, flink verhoogd. Ter...

 • Levensloopregeling

  De levensloopregeling is op 1 januari 2006 ingevoerd. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof – bijvoorbeeld ouderschapsverlof...

 • Loonadministratie

  Zodra een organisatie één of meer werknemers in dienst neemt, moet de werkgever een loonadministratie gaan bijhouden. Deze administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen....