Thema's gerelateerd aan het vakgebied Salarisadministratie

Hieronder vindt u alle 41 thema's gerelateerd aan het vakgebied Salarisadministratie

 • 30%-regeling

  Werkgevers mogen aan een werknemer uit het buitenland een onbelaste vaste kostenvergoeding geven als tegemoetkoming in de extra kosten voor het verblijf in Nederland. Om onder deze...

 • Aangifte loonheffingen

  Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie...

 • Afdrachtvermindering S&O

  Alle werkzaamheden binnen een onderneming die gericht zijn op technisch, wetenschappelijk onderzoek, kunnen vallen onder de term speur- en ontwikkelingswerk (S&O). De overheid geeft...

 • Beloningssysteem

  Staat er in de cao – die op uw onderneming van toepassing is – welk beloningssysteem of functiewaarderingssysteem van toepassing is? Als dit zo is heeft de ondernemingsraad...

 • Bijzondere beloning

  Bijzondere beloningen zijn er in vele vormen en maten: eindejaaruitkering, eenmalige bonus, vakantiebijslag, overwerk, provisie, tantième, gratificatie of een 13e maand. Bijzondere...

 • Crisisheffing

  Om gedurende de crisis wat extra inkomsten te genereren, heeft de regering per 2013 de pseudo-eindheffing hoge lonen in het leven geroepen. Deze crisisheffing betaalt uw onderneming in...

 • Eigenrisicodragerschap

  Door het eigenrisicodragerschap hoeft een werkgever minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen. Wordt een organisatie eigenrisicodrager voor de WGA, dan...

 • Eindheffing

  Normaal gesproken houdt de werkgever op het loon van de werknemers loonbelasting/premie volksverzekeringen in, die hij vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst. Over bepaalde vormen...

 • Fietsregeling

  Veel organisaties bieden aan hun werknemers fiscaalvriendelijk een fiets aan. Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen waren er strikte regels voor de onbelaste vergoeding...

 • Gebruikelijk loon

  Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft te maken met de gebruikelijkloonregeling. Voor zijn werk in de eigen bv moet de dga een salaris in de loonbelasting betrekken dat in de markt...

 • Gerichte vrijstelling

  Binnen de werkkostenregeling bestaat voor een aantal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen een gerichte vrijstelling. Als de werkgever aan de volgende voorwaarden voldoet,...

 • Handboek Loonheffingen

  De Belastingdienst publiceert ieder jaar een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen. Hierin vindt u de wet- en regelgeving voor de loonheffingen in het betreffende kalenderjaar....

 • Heffingskorting

  De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting (IB). Wie een dienstbetrekking heeft, heeft in zijn hoedanigheid van werknemer recht op enkele kortingen. Met deze belastingkortingen...

 • Identificatieplicht

  Elke werkgever heeft een identificatieplicht, die bestaat uit drie onderdelen: de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. De verificatieplicht is de plicht...

 • Intermediaire kosten

  Vergoedingen voor intermediaire kosten zijn vergoedingen voor bedragen die de werknemer meestal in  opdracht van de werkgever en voor diens rekening voorschiet. Deze vergoedingen...

 • Jeugd-LIV

  Per 1 juli 2017 werd het percentage van het volledige minimumloon waar werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar recht op hebben, al flink verhoogd. De tweede stap van deze verhoging staat...

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)

  Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar die werkgevers ontvangen voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk...

 • Levensloopregeling

  De levensloopregeling is op 1 januari 2006 ingevoerd. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof – bijvoorbeeld ouderschapsverlof...

 • Loonadministratie

  Zodra een organisatie één of meer werknemers in dienst neemt, moet de werkgever een loonadministratie gaan bijhouden. Deze administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen....

 • Loonbeslag

  Als een werknemer in de schulden komt, kan er beslag gelegd worden op zijn loon. De werkgever moet een deel van zijn loon dan rechtstreeks overmaken naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar....