Thema's gerelateerd aan het vakgebied Salarisadministratie

Hieronder vindt u alle 42 thema's gerelateerd aan het vakgebied Salarisadministratie

 • 30%-regeling

  Werkgevers mogen aan een werknemer uit het buitenland een onbelaste vaste kostenvergoeding geven als tegemoetkoming in de extra kosten voor het verblijf in Nederland. Om onder deze...

 • Afdrachtvermindering S&O

  S&O-verklaring

  Alle werkzaamheden binnen een onderneming die gericht zijn op technisch, wetenschappelijk onderzoek, kunnen vallen onder de term S&O-werkzaamheden. Een...

 • Beloningssysteem

  Staat er in de cao – die op uw onderneming van toepassing is – welk beloningssysteem of functiewaarderingssysteem van toepassing is? Als dit zo is heeft de ondernemingsraad...

 • Bijzondere beloning

  Veel verschillende bijzondere beloningen

  Bijzondere beloningen zijn er in vele vormen en maten: eindejaaruitkering, eenmalige bonus, vakantiebijslag, overwerk, provisie, tantième,...

 • Crisisheffing

  Om gedurende de crisis wat extra inkomsten te genereren, heeft de regering per 2013 de pseudo-eindheffing hoge lonen in het leven geroepen. Deze crisisheffing betaalt uw onderneming in...

 • Eigenrisicodragerschap

  Door het eigenrisicodragerschap hoeft een werkgever minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen. Wordt een organisatie eigenrisicodrager voor de WGA, dan...

 • Eindheffing

  Normaal gesproken houdt de werkgever op het loon van de werknemers loonbelasting/premie volksverzekeringen in, die hij vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst. Over bepaalde vormen...

 • Fietsregeling

  Veel organisaties bieden aan hun werknemers fiscaalvriendelijk een fiets aan. Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen waren er strikte regels voor de onbelaste vergoeding...

 • Gerichte vrijstelling

  Binnen de werkkostenregeling bestaat voor een aantal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen een gerichte vrijstelling. Als de werkgever aan de volgende voorwaarden voldoet,...

 • Heffingskorting

  De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting (IB). Wie een dienstbetrekking heeft, heeft in zijn hoedanigheid van werknemer recht op enkele kortingen. Met deze belastingkortingen...

 • Intermediaire kosten

  Vergoedingen voor intermediaire kosten zijn vergoedingen voor bedragen die de werknemer meestal in  opdracht van de werkgever en voor diens rekening voorschiet. Deze vergoedingen...

 • Jeugd-LIV

  Per 1 juli 2017 werd het percentage van het volledige minimumloon waar werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar recht op hebben, al flink verhoogd. De tweede stap van deze verhoging staat...

 • Levensloopregeling

  De levensloopregeling is op 1 januari 2006 ingevoerd. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof – bijvoorbeeld ouderschapsverlof...

 • Loonadministratie

  Zodra een organisatie één of meer werknemers in dienst neemt, moet de werkgever een loonadministratie gaan bijhouden. Deze administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen....