Werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 geïntroduceerd als nieuwe, eenvoudigere manier om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te behandelen. Onder de WKR kan de werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Per 2020 gaat voor de eerste € 400.000 van de loonsom waarschijnlijk een verhoogde vrije ruimte van 1,7% gelden. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet de organisatie over het meerdere 80% eindheffing betalen. Soms is dat een voordeligere optie dan het bruteren van een loonbestanddeel. 

 

Tools

E-learning

Vrije ruimte
Videocollege
6 minuten
Publicatiedatum: 05-12-2016
Noodzakelijkheidscriterium
Videocollege
7 minuten
Publicatiedatum: 07-11-2016

Vraag en antwoord

Sprake van dubbele huisvesting bij twee dagen per week in hotel voor werk?
Is er sprake van dubbele huisvesting, dan mag u gedurende twee jaar de kosten van huisvesting vergoeden. In deze situatie gaat het echter om een tijdelijk verblijf in een hotel. De tweejaarstermijn geldt in dit geval niet. Er bestaat geen discussie over de zakelijkheid van deze kosten... Lees het hele antwoord