Samenstelling van de OR

De samenstelling van de ondernemingsraad wordt toegelicht in artikel 6 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dit artikel staat bijvoorbeeld het aantal leden dat een OR in principe minimaal moet tellen en welke uitzonderingen er gelden.

Maar de samenstelling van een ondernemingsraad kent meer variaties dan alleen het aantal OR-leden. Denk aan commissies, werkgroepen en plaatsvervangende leden, een dagelijks bestuur en, ter ondersteuning van de OR, een ambtelijk secretaris.

Nieuws

Mag de OR het aantal zetels aanpassen?

10-07-2024

De omvang van de ondernemingsraad (OR) hangt onder meer af van de grootte van de organisatie. Een sterke groei of inkrimping van de organisa...

Denk goed na over aanstelling ambtelijk secretaris

26-06-2024

Een ambtelijk secretaris (AS) kan de ondernemingsraad (OR) ondersteuning bieden bij het OR-werk. Een AS kan de OR dus veel voordelen bieden,...

Financiële OR-commissie nuttig voor OR en bestuurder

31-05-2024

Een ondernemingsraad die betrokken wil zijn bij het financiële beleid, doet er verstandig aan om een financiële commissie in te stellen. Zo’...

Tussentijdse vacatures in de OR opvullen

06-05-2024

Leden van een ondernemingsraad (OR) zetten zich in principe tijdens de hele zittingsperiode in voor de medezeggenschap in hun organisatie. H...

Recent verschenen