Argumenten om te pleiten voor een ambtelijk secretaris

9 januari 2019 | Door redactie

Overweegt de ondernemingsraad (OR) om een ambtelijk secretaris aan te stellen, dan moet de raad daarvoor een verzoek indienen bij de bestuurder. De bestuurder draait immers op voor de kosten. Welke argumenten kunnen bestuurder en OR aandragen om juist wel of niet een ambtelijk secretaris aan te stellen?

Een bestuurder zal zijn eigen ideeën hebben over de inrichting van de medezeggenschap binnen de organisatie. Dat geldt dus ook voor het verzoek van een OR aan de bestuurder om een ambtelijk secretaris aan te stellen. Grofweg zijn er drie verschillende uitgangspunten: of de bestuurder is direct enthousiast en ziet de voordelen in van het aanstellen van een ambtelijk secretaris voor de ondernemingsraad. In dat geval is het met name van belang om duidelijk afspraken te maken over de invulling van de functie en de bijbehorende kosten. Het kan echter ook zijn dat de bestuurder helemaal niet zo staat te springen om een ambtelijk secretaris en aanvoert dat dit of niet nodig is of dat het te duur is.

Ambtelijk secretaris kan tijd winnen en kwaliteit medezeggenschap verbeteren

Een slimme OR heeft zich natuurlijk goed voorbereid op het indienen van een verzoek om een  ambtelijk secretaris en weet precies wel doel dit dient en wat de voordelen ervan zijn voor zowel de OR als de bestuurder. Op de genoemde standpunten van de bestuurder zou een OR bijvoorbeeld de volgende argumenten kunnen aandragen om de bestuurder te overtuigen (tool). Als de medezeggenschap binnen de organisatie goed is ingericht zal een ambtelijk secretaris dat alleen nog maar meer versterken. De ambtelijk secretaris kan de OR-leden bovendien werk uit handen nemen waardoor zij weer meer ruimte hebben om hun reguliere functie uit te oefenen. Ook kan een ambtelijk secretaris ervoor zorgen dat de OR-trajecten vlotter en gestructureerder verlopen. De extra loonkosten die de bestuurder voor zijn rekening krijgt voor het aanstellen van een ambtelijk secretaris levert dus ook iets op: tijdwinst en verbeterde kwaliteit van de medezeggenschap.