Maak plek voor zzp’er en flexwerker in de OR

1 april 2015 | Door redactie

Veel organisaties werken samen met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en met flexwerkers. Deze groepen zullen minder snel een rol spelen bij de medezeggenschap, terwijl ze mogelijk wel van groot belang zijn om de organisatie optimaal te laten draaien. Aan uw OR de taak om te bekijken of de zzp’ers in uw organisatie ook een meer actieve rol in de medezeggenschap zien zitten.

Onlangs gaf de secretaris van de sectie Zelfstandigen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten aan dat veel werkgevers een steeds groter flexibel personeelsbestand hebben. Dat leidt nu vaak tot ongelijkheid tussen journalisten in vaste dienst en zzp’ers. Ook in andere branches zijn er veel zzp’ers werkzaam in organisaties, maar deze groep maakt meestal geen deel uit van de medezeggenschap in de organisatie.

Waarom moet de OR zich inzetten voor zzp’ers?

Er zijn meerdere redenen waarom de OR zich zou kunnen inzetten voor de groep zelfstandigen. Zo vertegenwoordigt de OR alle werknemers in de organisatie, daarbij zou de contractvorm niet uit moeten maken. Ook is de omvang van de flexibele schil in veel organisaties zo groot dat dat een plek in de OR rechtvaardigt. Verder is in sommige branches de kans aanwezig dat de huidige werknemers worden afgestoten en weer als zelfstandige bij de organisatie aan het werk gaan.

Kiesgerechtigd binnen zes maanden

Ten slotte biedt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ook de mogelijkheid om personen die niet op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten, zoals zelfstandigen, op te nemen als ‘in de onderneming werkzame personen’. Daardoor kan deze groep binnen zes maanden kiesgerechtigd zijn. Na een jaar in de organisatie te hebben gewerkt, kunnen zij zich ook verkiesbaar stellen voor de OR. Als de OR en de bestuurder geen overeenstemming bereiken over de toevoeging van zzp’ers als in de onderneming werkzame personen, dan kunnen zij de kantonrechter om een oordeel vragen.

WOR houdt rekening met uitzendkrachten

In het bericht ’Geen ruimte voor flexibele werknemer in de OR’ kon u al eerder lezen over oplossingen om flexwerkers meer bij de medezeggenschap in de organisatie te betrekken. Let wel op dat er voor uitzendkrachten al wel een artikel in de WOR is opgesteld. In artikel 1, lid 3a WOR staat dat werknemers die op basis van een uitzendovereenkomst minstens 24 maanden werkzaam zijn, onderdeel uitmaken van de werkzame personen in de organisatie.