Ondersteuning van de ambtelijk secretaris

15 oktober 2012 | Door redactie

Naast de gekozen secretaris in de ondernemingsraad, is het ook mogelijk om een ambtelijk secretaris aan te stellen. De OR moet eerst overwegen of er behoefte is aan extra ondersteuning binnen de raad. Is dit inderdaad het geval, dan is het tijd om een ambtelijk secretaris in te schakelen. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar?

De ambtelijk secretaris (AS) kan de OR op verschillende onderdelen ondersteuning bieden. Denk bijvoorbeeld aan secretariële ondersteuning, maar ook aan beleidsvoorbereidende of adviserende ondersteuning. Overweeg als OR dus goed op welk gebied u de ondersteuning nodig heeft en om hoeveel uur het gaat. Gezien de kosten, moet u de bestuurder er wel van overtuigen dat uw OR de AS echt nodig heeft. Dus naast uw argumenten, is het ook een idee om een urenbegroting aan de bestuurder voorleggen.

Overleg met uw bestuurder over de AS

In sommige cao’s in vastgelegd dat de OR recht heeft op een AS, maar als dat niet het geval is kan uw OR overleggen met de bestuurder op basis van artikel 17 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Is de bestuurder akkoord, dan is het tijd om de functieomschrijving op te stellen. U moet ook het aantal uren en de sollicitatieprocedure vastleggen. De Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen (VASMO) kan uw OR verder helpen, maar het is ook mogelijk om intern op zoek te gaan naar kandidaten, een advertentie te plaatsen, of een freelancer in te huren.

Meer lezen over de ambtelijk secretaris? In het vakblad OR Rendement (nummer 10) dat morgen op de mat valt, leest u vanaf pagina 9 alles over de ambtelijk secretaris.