Ontslagbescherming voor de ambtelijk secretaris

9 december 2011 | Door redactie

Ieder lid van de ondernemingsraad geniet ontslagbescherming. Dat geldt ook voor de leden van vaste commissies en onderdeelcommissies. Onlangs bleek uit een rechtszaak nog eens dat deze ontslagbescherming ook geldt voor de ambtelijk secretaris van de OR.

In december 2009 nam het supermarktconcern Jumbo zijn concurrent Super de Boer over. Hierdoor kwam er een aantal functies te vervallen en moest het hoofdkantoor sluiten. Daarbij werd een werkneemster boventallig die ook ambtelijk secretaris was van de OR. Het UWV Werkbedrijf had al toestemming verleend voor opzegging van haar arbeidsovereenkomst, maar nu verzocht Super de Boer de rechter om voorafgaande toestemming voor ontslag. De rechter wees dit verzoek echter af.

Ontslagverbod voor ambtelijk secretaris

Voor een ambtelijk secretaris geldt namelijk niet dezelfde ontslagbescherming zoals die geldt voor bijvoorbeeld werknemers die op de kandidatenlijst voor de OR staan en personen die korter dan twee jaar geleden lid of plaatsvervangend lid zijn geweest van de OR. Net als de OR-leden valt de ambtelijk secretaris onder een hogere beschermingsgraad, namelijk het ontslagverbod.
Kantonrechter Utrecht, 12 april 2011, LJN:
BR5849