Regel een inwerkprocedure voor nieuw OR-lid

24 november 2014 | Door redactie

Elke OR heeft wel eens te maken met leden die opstappen of nieuwe kandidaten die zich aanmelden bij de verkiezingen. Dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe OR-leden snel op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de OR. Een doordachte inwerkprocedure kan uw OR daarbij een hoop tijd besparen.

Bij het inwerken van een nieuwe OR of een nieuw OR-lid helpt het om volgens een bepaalde inwerkprocedure aan de slag te gaan, zodat nieuwe OR-leden snel hun draai weten te vinden. De organisatie staat namelijk niet stil bij het verder ontwikkelen van zijn beleid en als de OR niet snel op de hoogte is van de stand van zaken, kan hij mogelijk in de inwerkperiode maar in beperkte mate invloed uitoefenen.

Denk na over welke informatie u nieuwe OR-leden wilt meegeven

Bedenk daarbij eerst wat u wel en wat u niet wilt overdragen. Het is namelijk goed mogelijk dat u minder tevreden bent over hoe bepaalde zaken uitpakken in de praktijk. In dat geval is het beter om die zaken niet over te dragen en voor een andere aanpak te kiezen. Zo wilt u nieuwe OR-leden liever niet persoonlijke meningen meegeven zoals dat de achterban het OR-werk niet interessant vindt of dat de bestuurder toch niet luistert.

Informatie over de bestuurder en het beleid

De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in ieder geval recht op allerlei basisinformatie, zoals de namen van de bestuurder, de commissarissen of bestuursleden, hoe de zeggenschapsverhoudingen in een concern zijn en de duurzame betrekkingen met andere organisaties. Daarnaast moet u denken aan stukken over het sociale, financiële en gezondheidsbeleid.

Informatie over de werkwijze binnen de OR

Uiteraard moeten nieuwe OR-leden ook weten hoe er binnen de OR wordt gewerkt. Bij de overdracht moeten OR-leden daarom ook toegang hebben tot documenten zoals het OR-reglement, de taken en bevoegdheden van de voorzitter en de (ambtelijk) secretaris, de taakverdeling binnen de raad, de OR-commissies, de communicatie met de achterban en het laatste OR-jaarverslag.
Heeft uw OR een inwerkprocedure voor nieuwe OR-leden? Laat het ons weten door de poll op deze pagina in te vullen. U ziet dan ook gelijk wat andere ondernemingsraden hebben ingevuld.