VERDIEPINGSARTIKEL

Weet welke regels er gelden rond het instellen van OR-commissies

17 september 2019 5 minuten Door redactie

Tijdelijke, vaste en onderdeelcommissies zijn commissies van de OR als ze door middel van schriftelijke besluiten van die OR zijn ingesteld. Hiervoor heeft de raad wel toestemming van de bestuurder nodig. Dit is bepaald in artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Commissies bieden uw OR veel ondersteuning, maar welke zijn interessant voor uw OR?

Wilt uw OR een officiële commissie instellen, dan moet u een zogenoemd instellingsbesluit opstellen (artikel 15, lid 1 WOR) en dit voorleggen aan de bestuurder. Dit instellingsbesluit beschrijft:

  • de samenstelling van de commissie, waarbij onder meer keuzes moeten worden gemaakt over het aantal leden dat die zal tellen;
  • de taken van de commissie

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.