RGS vraagt de nodige aandacht

Onderzoeksbureau GBNED heeft onder de noemer 'RGS Niet Ready' een overzicht gepubliceerd met aandachtspunten voor de implementatie van het Referentie Grootboek Schema (RGS). Voor het toekomstige succes van RGS – het omvangrijke uniforme (grootboek)rekeningschema dat rapportages vanuit de boekhouding moet vereenvoudigen – moeten deze zaken snel worden opgepakt.

26 november 2019 | Door redactie

Het onderzoeksbureau vraagt zich af of de RGS Taxonomie op basis van XBRL, de internationale standaard voor digitaal rapporteren, kan komen te vervallen. Slechts weinigen in Nederland kunnen overweg met XBRL, aldus GBNED. Daarnaast is het nut ervan voor RGS niet aangetoond. Nagenoeg alle leveranciers van boekhoudsoftware maken gebruik van de RGS-Excelsheet en zij hebben aangegeven daarmee prima uit de voeten te kunnen.  

Branche- of sectorspecifieke uitbreidingen

In de praktijk blijkt er soms behoefte te zijn aan branche- of sectorspecifieke uitbreidingen. Aangezien RGS zelf al een enorm uitgebreid rekeningschema is, stelt het onderzoeksbureau de vraag of het wel verstandig is om branche- of sectorspecifieke uitbreidingen op te nemen in RGS. GBNED vraagt zich af of een oplossing buiten RGS niet meer voor de hand ligt.

Mutaties en extensies

Binnen RGS wordt niveau 5 omschreven als ‘mutaties’. Niveau 5 is nu echter vooral een ‘vergaarbak met uiteenlopende zaken’. Daarnaast plaatst GBNED vraagtekens bij het gebruik van extensies. Extensies zijn bedoeld om naar eigen inzicht uitbreidingen toe te voegen aan RGS, zonder de basis te hoeven wijzigen. Maar voor de ‘rekening-courant groepsmaatschappij 1 t/m rekening-courant groepsmaatschappij 5’ bijvoorbeeld is niet gekozen voor extensies, terwijl deze rekening meerdere keren voor komt. Duidelijkheid over het gebruik van extensies lijkt GBNED dan ook spoedig gewenst. Een andere mogelijkheid is het gebruik van extensies in RGS af te schaffen.
GBNED hoopt dat de openstaande punten snel en adequaat worden opgepakt door de verantwoordelijke organisatie achter RGS.

Bijlagen bij dit bericht