Wat is XBRL-taxonomie?

17 juli 2019

Nu Standard Business Reporting steeds meer de standaard wordt, valt ook het begrip XBRL-taxonomie vaak. Wat is dat precies?

XBRL staat voor Extensible Business Reporting Language. Het beheer van de XBRL-standaard is belegd bij een nonprofitorganisatie, XBRL International. Voor het beheer van de XBRL-standaard is een compliancestructuur opgezet, die er voor zorgt dat de standaard zich continu ontwikkelt op basis van veranderende en nieuwe eisen en wensen. Het is dus een levende standaard, die inmiddels in minstens zestig landen in de wereld wordt gebruikt. XBRL International wordt in Nederland vertegenwoordigd door XBRL Nederland.

XML-bestanden

Binnen XBRL kent men het begrip taxonomie. Een taxonomie kan worden beschreven als een gegevenswoordenboek. Binnen een taxonomie kunnen een aantal zaken worden gedefinieerd: welke rapportages de uitvragende partijen verwachten, welke gegevenselementen u moet rapporteren, wat de unieke naam is van elk gegevenselement, welke contexten moeten worden gebruikt, wat de wet- en regelgeving is waarop de verplichting tot rapporteren gebaseerd is, op welke wijze een gegeven gepresenteerd kan worden (structuur en omschrijving/label), welke validatieregels worden toegepast om de juistheid en volledigheid van een rapportage te controleren. Een taxonomie wordt vastgelegd in de vorm van XML-bestanden. Deze XML-bestanden zijn te lezen door computerprogramma’s, waardoor het mogelijk is dat softwareleveranciers functionaliteiten ontwikkelen die gebruikers de mogelijkheid bieden om rapportageprocessen efficiënt in te richten op basis van een XBRL-taxonomie.

Taxonomie

Een taxonomie wordt in de meeste gevallen door een uitvragende partij ontwikkeld. In Nederland zijn bekende uitvragers de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is het mogelijk dat marktpartijen overeenkomen om XBRL als standaard te gaan hanteren.