Online leren wint terrein bij de OR

Het aantal leden van de ondernemingsraad (OR) dat ervaring heeft met online leren is in 2020 flink gestegen ten opzichte van 2019. Uiteraard speelt hierbij de huidige coronacrisis ook een rol. Maar ook in de toekomst denken OR-leden meer gebruik te maken van online training. Dit blijkt uit het rapport ‘Hoe leert de medezeggenschap’ van SBI Formaat.

3 februari 2021 | Door redactie

In het onderzoek dat in oktober 2020 is uitgevoerd, kijkt SBI Formaat naar het recht op scholing van de OR. Uit het rapport blijkt dat de 35% van de ondervraagden in 2020 ervaring had met online leren. In 2019 was dat nog slechts 8,5%. De respondenten geven aan dat ze de meeste ervaring hebben met webinars en digitale meetings (69%). Daarnaast volgen ze online open inschrijftrainingen (49%), e-learnings (38%), maatwerk online training (16%) en blended leren (9%). Dat laatste is een combinatie van digitaal leren en face-to-face leren. De stijging van de ervaring met online leren, is voor een groot deel het gevolg van de coronacrisis. Van de ondervraagden met online ervaring geeft 36% aan dat ze door de coronacrisis voor het eerst kennis hebben gemaakt met online leren.

De toekomst van online trainen

Ook in de toekomst verwachten veel ondervraagden (55%) nog gebruik te maken van online training. Het rapport geeft hiervoor als reden dat het volgen van online training effectief en efficiënt is door een besparing van tijd en voor de werkgever scheelt het vaak ook kosten. Daarnaast past het online leren in de huidige ontwikkeling van meer thuiswerken en verdergaande digitalisering. Een aantal respondenten geeft ook aan dat de online training de face-to-facetraining in de toekomst niet vervangt maar meer een aanvulling daarop is. De ondervraagden die meer gebruik willen maken van online training, denken daarbij vooral aan individuele training (open inschrijving) op specifieke inhoudelijke thema’s (75%), aan e-learning (75%) en aan webinars en digitale meetings (74%). Daarna volgen blended leren (49%) en maatwerktraining voor de gehele OR (40%).