OR: voordeel bij opleidingsplan OR-scholing

OR-leden hebben volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) recht op vijf dagen scholing per jaar. OR’en benutten dat scholingsrecht vaak niet volledig. Het ontbreken van een opleidingsplan is een oorzaak daarvan.

6 oktober 2016 | Door redactie

Met een scholingsplan brengt u de opleidingsbehoefte in kaart. Dat is belangrijk, want u hoeft niet steeds met de hele OR naar dezelfde training. Sterker nog: het is goed om te kijken welk OR-lid welke competenties moet ontwikkelen. Vaak bestaat een OR uit ervaren en nieuwe leden. Die nieuwkomers hebben meer baat bij een OR-startersdag, terwijl de ervaren leden voordeel halen uit een training strategisch zeggenschap. Het OR-scholingsplan brengt dat in kaart voor de komende zittingsperiode.

Stel het soort OR-scholing vast

Leg voor het OR-scholingsplan het volgende vast:

  1. Bepaal het doel van de opleiding: wat moeten de OR-leden leren?
  2. Stel het gewenste resultaat vast: wat moet het (meetbare) resultaat zijn? Dit kunt u onderverdelen in kennis, vaardigheden en werkgedrag.
  3. Bepaal het type scholing: cursus, on-the-job training, coaching of congres.
  4. Kies de juiste opleider via scoor.nl en register MZ-opleiders.

Regel ook de praktische zaken bij OR-scholing

Daarna is het tijd voor de praktische zaken:

  1. Bepaal de randvoorwaarden: kunnen de werknemers vrij gemaakt worden om de opleiding te volgen? Is er vervanging nodig?
  2. Zet een tijdspad uit. Wie volgt welke opleiding en wanneer? Wat is de looptijd?
  3. Maak een begroting van de kosten en leg die voor aan de bestuurder. Houd de richtbedragen (tool) voor OR-scholing van de SER aan.