Ruimer aanbod gecertificeerde OR-opleiders

Stichting SCOOR hanteert sinds 1 januari 2019 een nieuwe vereenvoudigde certificeringsregeling. De kans is groot dat nu meer OR-opleiders zich zullen aanmelden voor de certificering. Ondernemingsraden hebben hierdoor in de toekomst keuze uit een ruimer aanbod goed gekwalificeerde OR-trainers.

13 februari 2019 | Door redactie

De certificeringsregeling van stichting SCOOR (Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden) is vernieuwd en vereenvoudigd. Zo hoeven opleiders die een SCOOR-certificaat willen behalen, voortaan minder documenten te overleggen. Dat geldt voor zowel zzp’ers en kleinere trainingsbureaus als ISO-gecertificeerde bureaus.

Toetsing certificering legt nu nadruk op toepassing inhoud

De toetsing voor de certificering is nu niet meer zo gericht op hoe de opleiders hun kwaliteitsbeleid hebben vastgelegd. De toetsing legt de nadruk nu op hoe de opleiders de inhoud in de praktijk brengen. Daarnaast staat de klantvraag meer centraal. Het aanbod van trainers, informatie, kennis en werkvormen wordt beter afgestemd op de behoefte van de ondernemingsraad (OR) (matchingproces). Bovendien krijgen opleiders meer mogelijkheden om aan te tonen dat ze aan de criteria voldoen. Dit vermindert voor hen de administratieve lasten. Trainingsbureaus die al een ISO-certificaat hebben, krijgen een gedeeltelijke vrijstelling.

Aanbod gecertificeerde OR-opleiders verruimd en verbeterd

De vereenvoudiging van de certificeringsregeling zal er waarschijnlijk toe leiden dat meer OR-opleiders zich aanmelden. Dit zal het aanbod van goed gekwalificeerde OR-opleiders verruimen. Ondernemingsraden hebben hierdoor in de toekomst meer keuze in opleidingen die beter aansluiten op hun specifieke behoeften voor OR-scholing.