SCOOR en RMZO gaan samen verder

Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) zijn gefuseerd. Sinds 1 juli gaan zij verder als de Stichting SCOOR-RMZO. Hierdoor is er nu één keurmerk voor opleiders in de medezeggenschap.

15 juli 2019 | Door redactie

SCOOR was het keurmerk voor opleidingsbureaus en RMZO was het keurmerk voor opleiders en adviseurs. Door het samengaan van SCOOR en RMZO, is er nu één adres voor het certificeren van OR-opleidingsbureaus en van opleiders in een kwaliteitsregister. Stichting SCOOR-RMZO gaat de kwaliteit bewaken van alle cursussen en trainingen op het gebied van medezeggenschap.

Klantvraag moet centraal staan

Bij opleidingen in medezeggenschap is het belangrijk dat de klantvraag centraal staat. Daarom paste SCOOR begin dit jaar haar certificeringsregeling aan. De toetsing voor de certificering is niet langer gericht op het kwaliteitsbeleid van de opleiders, maar vooral op de praktijk van de opleidingen. Het vereenvoudigen van de criteria moet leiden tot een ruimer aanbod van gecertificeerde opleiders. Hierdoor krijgen ondernemingsraden keuze uit opleidingen die optimaal aansluiten op hun specifieke behoeften voor OR-scholing.

SCOOR-RMZO ondergebracht bij SER

Stichting SCOOR-RMZO wordt gehuisvest bij de Sociaal-Economische Raad (SER), het adviesorgaan van de overheid dat onder andere de medezeggenschap in organisaties moet bevorderen. De SER gaat het bestuur van SCOOR-RMZO ondersteunen bij haar werkzaamheden.