SER maakt richtbedragen OR-scholing 2019 bekend

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen voor OR-scholing voor 2019 bekendgemaakt. Deze richtbedragen geven ondernemingsraden een goede indicatie van redelijke kosten voor OR-scholing van goede kwaliteit zoals opleidingsinstituten met een SCOOR-certificaat.

24 oktober 2018 | Door redactie

De richtbedragen voor OR-scholing 2019 zijn bekend. De SER stelt deze richtbedragen jaarlijks vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad (OR) is vastgesteld op € 1.025 netto per dagdeel per OR (2018: € 1.000). Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is € 175 netto per dagdeel per OR-lid (2018: € 165). De bedragen zijn exclusief BTW en inclusief de tarieven van de trainers, docenten en werknemers, de kosten van voorbereiding, uitvoering en nazorg van de cursus, eventuele reiskosten en de kosten voor de overhead en cursusmaterialen. In het richtbedrag voor een open inschrijvingscursus zijn de gemiddelde accommodatiekosten opgenomen. In de richtbedragen voor maatwerkcursussen voor de hele OR zijn geen kosten voor de accommodatie opgenomen omdat deze kosten flink kunnen verschillen per accommodatie.

WOR geeft OR recht op OR-scholing

Werkgevers zijn verplicht om de scholingskosten van OR-leden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor hun rekening te nemen (artikel 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). De richtbedragen voor OR-scholing zijn geen wettelijke norm. Het is een richtsnoer voor zowel de bestuurder als de ondernemingsraad in hun overleg over OR-scholing en de bijbehorende kosten. 
Een werkgever mag de OR niet weigeren om OR-scholing te volgen. Het minimum aantal scholingsdagen per jaar is: vijf dagen voor OR-leden, drie dagen voor een lid van een OR-commissie die niet in de OR zit en acht dagen voor OR-leden die ook in een OR-commissie plaatsnemen. Dit scholingsrecht is vastgelegd in artikel 18, lid 2 en 3 WOR. Het aantal scholingsdagen stellen werkgevers vast in overleg met de OR.