SER organiseert congres OR en robotisering

15 juli 2016 | Door redactie

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) organiseert een congres voor ondernemingsraden over medezeggenschap en robotisering. Het (gratis) congres vindt plaats op woensdag 5 oktober 2016 in Den Haag en het programma is na de zomer bekend.

Robotisering en digitalisering veranderen de arbeidsmarkt flink. Ze brengen veranderingen binnen organisaties en voor de ondernemingsraad (OR) is het belangrijk om te bepalen hoe hij daarmee omgaat. Wat als een robot het werk van twintig collega’s over kan nemen? Het congres richt zich op de rol die de OR kan vervullen en op de scholing die er al is op dit gebied. Dit congres bereidt OR-leden voor op eventuele toekomstige ontwikkelingen. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Robots bedreigen werkgelegenheid

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemde robots, computers en andere vormen van automatisering een paar jaar geleden een bedreiging voor de werkgelegenheid. Veeboeren melken bijvoorbeeld niet meer zelf vanwege de komst van melkmachines en er zijn zelfs al hotels waarbij de rol van receptionist is overgenomen door een robot. Uw OR kan ingrijpen als uw werkgever werktijden wil veranderen vanwege automatisering of wanneer hij om deze reden werknemers wil verplaatsen naar een andere vestiging.