Vanaf 1 juli 2015 houden aan scholingsplicht

21 mei 2015 | Door redactie

Vanaf 1 juli 2015 bent u als werkgever verplicht uw werknemers in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Dit is opgenomen in de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Elke werkgever heeft vanaf 1 juli de plicht werknemers bij of om te scholen. Het gaat daarbij niet alleen om scholing die uw werknemer nodig heeft om zijn werk te kunnen blijven doen, maar ook om scholing als hij zijn functie niet langer kan vervullen of als de functie van de werknemer komt te vervallen. De scholingsplicht gaat zelfs zo ver dat u vóór een eventueel ontslag moet nagaan of u de werknemer, bijvoorbeeld met extra scholing, kan herplaatsen in een andere passende functie. 

Langere inzetbaarheid werknemer

De scholingsplicht wordt ingevoerd, omdat mensen steeds langer inzetbaar moeten blijven. Een goed geschoolde werknemer blijft zich beter ontwikkelen binnen zijn eigen functie, binnen zijn eigen organisatie en, in geval van ontslag, ook bij een andere organisatie. Als blijkt dat u bij een ontslag geen of onvoldoende aandacht heeft geschonken aan de scholing van de werknemer, leidt dat tot een hogere transitievergoeding. Heeft u namelijk wel scholingskosten gemaakt, dan kunt u die in de meeste gevallen aftrekken van een eventuele transitievergoeding.
Meer over de scholingsplicht en ontslag leest u in het meinummer van Bestuur Rendement, dat 26 mei 2015 bij abonnees op de mat valt.