OR-scholing

OR-leden hebben een wettelijk scholingsrecht, dat is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De bestuurder moet deze werknemers onder werktijd en met behoud van loon in de gelegenheid stellen om die scholing te volgen. De scholing moet van voldoende kwaliteit zijn en de bestuurder moet de kosten betalen. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Op hoeveel dagen scholing heeft een OR-lid recht?
OR-leden hebben recht op ten minste vijf scholingsdagen per jaar. Voor een lid van een OR-commissie dat niet in de OR zit, is dit drie dagen en voor OR-leden die ook in een OR-commissie plaatsnemen, gaat het om ten minste 8 dagen per jaar.

Welke competenties moet een OR-lid hebben?
Het OR-werk is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend. Ondernemingsraden klagen over gebrek aan invloed of niet als serieuze gesprekspartner te worden gezien. Bestuurders klagen regelmatig over gebrek aan kennis/kunde van OR-leden. OR-leden die werken aan hun competenties hebben een basis om het OR-werk goed kunnen doen. Deze tool beschrijft niet alleen wat competenties zijn, ook wordt een stappenplan weergegeven om gestructureerd aan de ontwikkeling van competenties te werken.

 

Hoe kunnen we als OR het beste scholing kiezen?

OR-scholing | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij vormen de eerste OR in onze organisatie. We bezinnen ons nog op wat we willen gaan doen en hoe. Een teamscholing lijkt ons van belang. Het aanbod is groot. Hoe komen...

Zorg voor een warme overdracht van OR naar OR

OR-verkiezingen 5 minuten | 15-07-2022

Aan het einde van een zittingstermijn van de OR is het altijd spannend welke samenstelling de nieuwe OR krijgt. Zitten daar nog OR-leden in...

OR-scholing is de investering waard

OR-scholing 6 minuten | 13-04-2022

Voor OR- en PVT-leden is investeren in scholing van groot belang. Binnen de medezeggenschap komen immers tal van onderwerpen aan bod. Dat ka...

Opleiding en ontwikkeling van de OR en PVT

Ondernemingsraad 5 minuten | 03-03-2022

Werknemers die zich ontwikkelen zijn gemotiveerder, productiever en presteren beter. Het belang van ontwikkeling geldt ook voor de leden van...

Scholing OR en PVT

OR-scholing Publicatiedatum 19-04-2022

Omdat leden van de medezeggenschap met zeer uiteenlopende en vaak ook complexe onderwerpen te maken krijgen, is scholing van groot belang. Scholing is ook belangrijk...

Heeft u een vraag over OR-scholing?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over OR-scholing?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie