Secretariaat

Het secretariaat draagt zorg voor de ondersteuning van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden door het management en alle medewerkers van de organisatie. Staat u aan het hoofd van het secretariaat, dan zorgen u en uw medewerkers ervoor dat de overige medewerkers in de organisatie hun werk kunnen doen. Dat gaat natuurlijk makkelijker als voor iedereen duidelijk is wie wat doet, waar de verantwoordelijkheden liggen en hoe bepaalde procedures lopen. Die procedures kunt u vastleggen in een handboek secretariaat. De themapagina Secretariaat van Rendement helpt u daarbij.

 

Vraag en antwoord

Wat is het bezwaar van schrijven in de lijdende vorm?
Allereerst: het gebruik van een passieve of lijdende vorm in teksten is helemaal niet fout. Wel maken zinnen met 'worden' of 'zijn' de tekst vaak omslachtig en onaantrekkelijk. Het tegenovergestelde, de bedrijvende of actieve vorm, is duidelijker en directer.  Niet duidelijk wie... Lees het hele antwoord