Secretariaat

Het secretariaat draagt zorg voor de ondersteuning van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden door het management en alle medewerkers van de organisatie. Staat u aan het hoofd van het secretariaat, dan zorgen u en uw medewerkers ervoor dat de overige medewerkers in de organisatie hun werk kunnen doen. Dat gaat natuurlijk makkelijker als voor iedereen duidelijk is wie wat doet, waar de verantwoordelijkheden liggen en hoe bepaalde procedures lopen. Die procedures kunt u vastleggen in een handboek secretariaat. De themapagina Secretariaat van Rendement helpt u daarbij.

 

Vraag en antwoord

Moeten we een nieuw OR-bestuur kiezen na tussentijdse verkiezingen?
In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de OR uit zijn midden een voorzitter kiest (artikel 7 WOR) en voorziet in een secretariaat (artikel 14, lid 2e WOR). Dat zijn de enige randvoorwaarden die de wet stelt aan de samenstelling van het dagelijks bestuur (DB) van uw OR. Uw OR... Lees het hele antwoord