Seksuele intimidatie

Bij seksuele intimidatie draait het niet om een onschuldige flirt tussen collega's of een vriendschappelijke aanraking. Het gaat om seksueel getinte aandacht waar iemand niet van gediend is. Seksuele intimidatie is dan ook een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waartegen een werkgever verplicht beleid moet voeren. De Inspectie SZW controleert zo nu en dan of een organisatie actief beleid voert tegen seksuele intimidatie en andere vormen van PSA. Voldoet dit beleid niet of ontbreekt het volledig, dan kan een boete volgen.

Uitgelicht

Seksuele intimidatie is een reëel risico

Vrouwen die werkzaam zijn in de ict-sector hebben twee keer zo veel kans om in aanraking te komen met seksuele intimidatie als vrouwelijke...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 12-07-2017

Inspectie SZW gaat strijd aan met seksuele intimidatie

Inspectie SZW gaat meer inzetten op de bestrijding van seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook het ministerie van Sociale Zaken en...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 22-03-2018

Vaker vertrouwenspersoon aangesteld na #Metoo

Organisaties stellen vaker een vertrouwenspersoon aan door de #Metoo-beweging. Dit concludeert de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 05-02-2019

Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting...

De Arbowet beschouwt agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en werkdruk als factoren die stress kunnen veroorzaken....

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 07-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Werkgeversaansprakelijkheid voor psychosociale arbeidsbelasting

PSA 5 minuten | 27-05-2021

Het aantal werknemers dat ziek wordt door werkstress en werkdruk, is de afgelopen jaren toegenomen. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat...

Hoe zit het met het recht op onbereikbaarheid van uw achterban?

PSA 4 minuten | 29-07-2020

Een goede balans in werk en privé is van belang voor de gezondheid van uw achterban. Het vele thuiswerken als gevolg van de coronacrisis kan...

Hoe de arbocatalogus kan helpen

Arbocatalogus 5 minuten | 25-06-2020

Eén van de ernstigste vormen van psychosociale arbeidsbelasting is blootstelling aan agressie en geweld. Deze vormen van ongewenst gedrag gr...

Infographics

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 24-09-2020

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

E-learning

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Videocollege
12 minuten
16-09-2020

Vraag en antwoord

Wat doet een arbeids- en organisatiekundige in zijn rol als kerndeskundige?
De arbeids- en organisatiedeskundige adviseert en begeleidt organisaties bij het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers. Bevlogenheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Daarnaast heeft hij aandacht voor omgaan met verzuim binnen... Lees het hele antwoord