30%-herziening Awf-premie bij wijziging rechtsvorm

25 mei 2023 | Door redactie

Als een werkgever gedurende het kalenderjaar van rechtsvorm wijzigt, vindt de 30%-herziening voor de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) plaats per werkgever. Dat blijkt uit een standpunt van de Kennisgroep Loonheffing van de Belastingdienst.

Sinds 2020 geldt er een gedifferentieerde Awf-premie. Slechts onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever de lage WW/Awf-premie toepassen. In andere gevallen betaalt hij de hoge premie. Er zijn situaties (infographic) waarin de werkgever de lage WW-premie toepast – op dat moment terecht – maar zijn onderneming achteraf toch de hoge premie moet betalen. Eén van die situaties is de 30%-herzieningssituatie die speelt als de verloonde uren meer dan 30% méér zijn dan de contracturen, zoals door overwerk. Als die herzieningssituatie speelt en de werkgever in de loop van het kalenderjaar van rechtsvorm wijzigt, vindt de 30%-herziening afzonderlijk voor de oude en de nieuwe werkgever plaats. Dat laat de Kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst weten in een standpunt.

Beoordeling herziening op niveau formele werkgever

De 30%-herziening wordt beoordeeld op het niveau van de formele werkgever en dus per RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). Met dit nummer bepaalt de Belastingdienst onder meer het loonheffingennummer. Als de nieuwe werkgever een nieuw RSIN en loonheffingnummer heeft, moet de verhouding tussen de verloonde uren en de contracturen van een werknemerin het kalenderjaar per afzonderlijke werkgever worden beoordeeld. Herziening van het lage percentage Awf vindt dan ook per afzonderlijke werkgever plaats.

Niet altijd een nieuwe werkgever bij wijziging rechtsvorm

Bij een rechtsvormwijziging is er niet altijd sprake van een nieuwe werkgever. Als bij een wijziging van een rechtsvorm in de loop van het kalenderjaar sprake is van één werkgever met een gelijkblijvend RSIN en loonheffingennummer, wordt de 30%-herziening beoordeeld op basis van de dienstbetrekking van de werknemer met deze werkgever.