Aandachtspunten voor controle van de Whk-beschikking

12 november 2015 | Door redactie

Om te voorkomen dat uw onderneming te veel gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) betaalt, moet u de beschikking Whk goed controleren. U ontvangt deze beschikking voor het volgende jaar in november of december van de Belastingdienst.

Aan het einde van het jaar ontvangt uw organisatie de beschikking Werkhervattingskas voor het komende jaar van de Belastingdienst. Het is belangrijk om die goed te controleren, want in de praktijk blijken er nog wel eens fouten in te zitten. Als er iets niet blijkt te kloppen, moet het bezwaar op tijd worden ingediend: het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bij de Belastingdienst binnen zijn. Daarna neemt de Belastingdienst het bezwaar niet meer in behandeling.

Fouten kunnen veel geld kosten

Op de beschikking Whk staan de onderdelen van de Whk-premie: de WGA en de ZW-flex. Ook bevat de beschikking het rekenpercentage – de gemiddelde premie die werkgevers moeten afdragen om alle uitkeringen te kunnen financieren – en het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen dat aan oud-werknemers van uw onderneming is uitbetaald. Om dit bedrag te kunnen controleren, moet uw organisatie bij UWV opvragen om welke werknemers het precies gaat. Dit zijn de werknemers die 2 jaar eerder ziek uit dienst zijn gegaan en een ZW-uitkering hebben ontvangen of in 4 jaar geleden ziek uit dienst zijn gegaan en na 2 jaar een WGA-uitkering hebben ontvangen.

Beantwoord de volgende vragen bij de controle

Bij het controleren van de Whk-beschikking moet u de volgende vragen beantwoorden:

 • Staat het juiste loonheffingennummer op de beschikking?
 • Was de werknemer wel bij uw organisatie in dienst?
 • Wordt de werknemer niet dubbel geteld?
 • Klopt de ingangsdatum van de uitkering?
 • Was er sprake van ziekte bij zwangerschap of orgaandonatie?
 • Viel de werknemer onder de no-riskpolis?
 • Was de arbeidsbeperking te wijten aan een derde (is er een mogelijkheid voor regres)?
 • Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de ZW, staat de premie ZW-flex dan op nul?
 • Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de WGA, staat de premie WGA dan op nul?
 • Is uw organisatie ingedeeld in de juiste sector?
 • Zijn de premiepercentages correct?