Actuele toelichting loonberekening VCR online

8 augustus 2011 | Door redactie

De Belastingdienst heeft kortgeleden de toelichting voor de methode voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) geactualiseerd. Deze rekenwijze moet u hanteren bij het bepalen van de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Omdat het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen tamelijk ingewikkeld is, heeft de Belastingdienst een aparte toelichting gemaakt die uitlegt hoe de rekenmethode werkt. De Toelichting loonberekening VCR 2011 (pdf) staat sinds kort online. Hieronder vindt u alvast de methode in een notendop.

Geen VCR voor loonbelasting/premie volksverzekeringen

Met de VCR-methode berekent u de af te dragen premie op basis van de zogenoemde ‘aanwas van de premiegrondslag’. Dat betekent dat u per werknemer het totale premieloon berekent in het betreffende kalenderjaar tot en met het laatste loontijdvak. Daarvan trekt u het premieloon af dat u in de voorgaande tijdvakken van dat jaar heeft gehanteerd. Het verschil is de aanwas of toename van het premieloon in het huidige loontijdvak en daar berekent u de premies werknemersverzekeringen en de ZVW-bijdrage over.
VCR geldt niet voor de berekening van loonbelasting/premie volksverzekeringen. Daarvoor gebruikt u de kant-en-klare tijdvaktabellen.

Over het meerdere geen premie of bijdrage inhouden

Het gebruik van deze methode is voor de premies werknemersverzekeringen en de ZVW-bijdrage verplicht omdat er sprake is van een maximum. Voor de werknemersverzekeringen is het maximum premieloon in 2011 € 49.297. Daar neemt u maandelijks 1/12e van (€ 4.108,08) en bij een vierwekentijdvak 1/13e (€ 3.792,07). Voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW is het maximumbijdrageloon dit jaar € 33.427. Dat is per maand € 2.785,58 en per vier weken € 2.571,30.
Verdient een werknemer méér dan dit bedrag, dan hoeft u over het meerdere geen premie of bijdrage in te houden.
Voor de WW-premie – die onderdeel is van de werknemersverzekeringen – geldt ook nog een franchise. In 2011 hoeft u over de eerste € 16.965 salaris geen WW-premie te berekenen. Per maand is dat € 1.413,75 en per vier weken € 1.305.