Definitieve premies sociale verzekeringen 2018

27 december 2017 | Door redactie

In de nieuwste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 staan de definitieve premies voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen voor 2018. Sinds de bekendmaking van de voorlopige premies op Prinsjesdag zijn er nog wat zaken veranderd.

De premie volksverzekeringen is in 2018 definitief onveranderd ten opzichte van 2017. Dat viel ook al af te lezen aan het feit dat het tarief van de eerste schijf van de loonbelasting/premie volksverzekeringen in 2018 gelijk blijft. Bij de premies werknemersverzekeringen zijn er wel ontwikkelingen. Dat blijkt uit de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 (pdf).

Basispremie WAO/IVA/WGA is 6,77% inclusief kinderopvang

De premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) valt lager uit dan op Prinsjesdag werd aangekondigd: met 2,85% is deze premie echter nog steeds hoger dan in 2017. De basispremie WAO/IVA/WGA – die in onderstaande tabel onder de noemer Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is opgenomen – is voor 2018 afgehamerd op 6,77%. Dat is inclusief 0,5 procentpunt opslag voor de bijdrage kinderopvang.

Sociale premies 2018 definitief