Definitieve sociale premies 2022 zijn bekendgemaakt

17 november 2021 | Door redactie

De definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2022 zijn bekendgemaakt. Hierbij horen ook de nieuwe gedifferentieerde premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en het maximumpremie- en -bijdrageloon.

Lees ook het nieuwsbericht Definitieve premies sociale verzekeringen 2023 bekend

De kosten voor de sociale verzekeringen voor 2022 staan in een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die is gepubliceerd in de Staatscourant. De meeste definitieve premies wijken niet af van de voorlopige premies die op Prinsjesdag bekend waren gemaakt. Alleen de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) zijn met 0,5 procentpunt omhoog gegaan, waardoor de lage premie 2,70% en de hoge premie 7,70% bedraagt per 2022. Deze premies zijn daardoor even hoog als die van januari 2021.

Per 2022 een gedifferentieerde Aof-premie 

Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daarmee wordt de premie gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Dit moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleine werkgevers, omdat vooral zij knelpunten ervaren bij het uitvoeren van de loondoorbetalingsplicht. De Aof-premie voor kleine werkgevers wordt 5,49% en voor (middel)grote werkgevers 7,05%.

Maximumpremieloon is ook bekend

Ook het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen is bekend. Dat is in 2022 € 59.706 op jaarbasis, in 2021 was dat € 58.311. Werkgevers hoeven over het meerdere dat een werknemer verdient, geen premies te betalen. Dit maximumbedrag geldt ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Premie 2021 2022
Ouderdomsfonds (AOW) 17,90%  17,90%
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10% 
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)     
Awf-laag 2,70% 2,70%
Awf-hoog 7,70% 7,70% 
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% 0,68% 
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 7,03%  
Aof-laag   5,49%
Aof-hoog   7,05%
Uniforme opslag kinderopvang  0,50% 0,50%

Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in zeven stappen.